ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Παρακάτω συμπληρώστε το ποσό εξόδου ανά υπηρεσία, καθώς επίσης και μπορείτε να προσθέσετε επιπρόσθετες υπηρεσίες.

*Εάν είστε ήδη πελάτης μας, συμπληρώστε μόνο τον εξαψήφιο κωδικό πελάτη (βρίσκεται στο άκρο αριστερό στην συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών), τηλέφωνο διαχειριστή και e-mail επικοινωνίας.

*Εάν είστε νέος πελάτης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας στην καρτέλα “Προσωπικά Στοιχεία”.

Προσωπικά Στοιχεία

 

Α' Κοινόχρηστα

 

Β' Ανελκυστήρας

 

Γ' Ειδικά Έξοδα

 

Δ' Έξοδα Ιδιοκτητών

 

Ε' Θέρμανση

 

ΣΤ' Διάφορα άλλα έξοδα - Παρατηρήσεις

 

Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!